Tietosuojaseloste

Everio vastaa kaikista annetuistasi henkilötiedoista henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen ja tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) mukaan, tietosuojakäytännössä säädellyllä tavalla.

  
1. Asiakasrekisteri

Everio
Y-tunnus: 2796024-7
asiakaspalvelu@k247.fi
+358 44 978 1911
Kivipyykintie 6
01260 Vantaa

Everion asiakasrekisteriä käyttävät ainoastaan siihen valtuutetut henkilöt, joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterin tietoihin ei pääse käsiksi ulkopuoliset henkilöt. Jokaisella asiakasrekisterin käyttäjällä on henkilökohtaiset kirjautumistunnukset. Tiedot ovat luottamuksellisia.

Olemme sitoutuneet noudattamaan henkilötietojen salassapitovelvollisuutta. Käsittelemme tietoja asianmukaisesti ja pidämme tiedot turvassa. Jos sinulla on kysyttävää liittyen tietosuojaamme tai haluat poistaa henkilötietosi rekisteristämme, ota meihin yhteyttä.

2. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- henkilön vapaaehtoinen suostumus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on verkkokauppa-asiointi, yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.


3. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan kerätä ja käsitellä seuraavia tietoja:

  • Etu- ja sukunimi/-nimet, sukupuoli, syntymäaika, asiointikieli
  • Yhteystiedot: laskutusosoite, toimitusosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
  • Ostotapahtuman tiedot: tilausnumero, tilausajankohta, tilatut tuotteet ja palvelut, toimitustapa, maksutapatieto*
  • Markkinointiin liittyvät tiedot: kuten kohdistetut toimenpiteet ja osallistumistiedot kilpailuihin ja tapahtumiin
  • Asiointitiedot, kuten asiakkuuden alkamisajankohta, tehdyt tilaukset ja myyntipalvelut sekä niiden tilanne että niitä koskevat muut olennaiset tiedot.
  • Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

*Everio ei koskaan tallenna maksukorttien, pankkitunnusten, tai muiden maksuvälineiden henkilökohtaisia tunnuksia tai tietoja.

4. Tietojen säilytys

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakassuhde tai uutiskirjeentilaus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse tai muokkaamaan tietojaan jokaisessa lähettämässämme uutiskirjesähköpostissamme olevan linkin kautta.

5. Evästeet

Sivuillamme käytetään evästeitä, joiden avulla parannamme palvelumme laatua, seuraamme kävijäliikennettä ja kehitämme sivustoamme toimivammaksi. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkoselain tallentaa käyttäjän koneelle verkkosivuilla vieraillessa. Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.a

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee  kirjallisesti lähettää rekisterinpitäjälle kirjeitse tai sähköpostilla asiakaspalvelu@k247.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle kirjeitse tai sähköpostilla asiakaspalvelu@k247.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Päivitetty 16.6.2023.

Sivustollamme käytetään evästeitä parantaaksemme käyttökokemustasi. Lisätietoja evästeiden käytöstä löydät tietosuojakäytännöstämme.